Spm. nr. S 973

Til justitsministeren. (22/1 99) af:
Keld Albrechtsen (EL).

Spm i fuld tekst:
     »Vil den danske regering sige nej til en aflytningsaftale mellem EU-landene og USA?«

Skr begrundelse:
     Ifølge Det ny Notat den 22. januar 1999 forbereder EU-landene en aflytningsaftale mellem USA og EU. Ifølge avisen fremgår dette af materiale udleveret af det svenske justitsministerium. Projektet skal omfatte alle former for kommunikation, altså ud over telefonsamtaler også alle former for datatransmissioner.
     Det er en kendt sag, som også udførligt omtales i TV-avisen den 17. januar 1999, at USA råder over et globalt aflytningssystem kaldet ECHELON, som aflytter al satellitkommunikation. Hvis der indgås en aflytningsaftale mellem EU og USA, vil dette nødvendigvis indebære en sammenkobling til ECHELON.
     Dette betyder, at udenlandsk politi vil kunne aflytte eller tappe kommunikation fra danske borgere eller firmaer. Ifølge Det ny Notat stiller det svenske justitsministerium krav om, at hvis udenlandsk politi vil aflytte nogen i Sverige, så skal man følge de svenske regler. Det vil Storbritannien ikke acceptere, da briterne forbeholder sig adgang til at deltage i global aflytning. Dette hænger uden tvivl sammen med, at Storbritannien er tilknyttet ECHELON.
     Ifølge Det ny Notat ventes EU's ministerråd at træffe beslutning om sagen i maj eller juni 1999. Efter Enhedslistens opfattelse bør Danmark klart sige nej, da en tilkobling til USA's aflytningssystemer vil betyde et brud på helt fundamentale danske retssikkerhedsprincipper herunder kravet om, at aflytning kun kan finde sted efter dommerkendelse.

Besv 27/1 99