B 118 (som vedtaget): Forslag til folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak.

Vedtaget af Folketinget ved 2. (sidste) behandling den 21. marts 2003

Folketingsbeslutning

om dansk militær deltagelse i
en multinational indsats i Irak

 

Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske militære styrker stilles til rådighed for en multinational indsats i Irak.