Menupunkt B 118 - bilag 1Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget
Menupunkt B 118 - bilag 2Spm. om midler til humanitær bistand til flygtninge, til Udenrigsministeren og Forsvarministeren
Menupunkt B 118 - bilag 3Kopi UPN: Notat fra Udenrigsministeriet om det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak
Menupunkt B 118 - bilag 4spm. 2-40
Menupunkt B 118 - bilag 5Spm. om, hvilke lande der har besluttet, at stille militære styrkebidrag og/eller militære faciliteter til råddighed, til udenrigsministeren og forsvarsministeren
Menupunkt B 118 - bilag 6spm. 42-43
Menupunkt B 118 - bilag 7Spm. om, hvilke lande der støtter den amerikansk ledede aktion, til udenrigsministeren og forsvarsministeren
Menupunkt B 118 - bilag 8spm. 45-53
Menupunkt B 118 - bilag 9Spm. om Justitsministeriets juridiske vurdering af grundlaget for at Danmark kan gå i krig mod Irak, til udenrigsministeren og forsvarsministeren
Menupunkt B 118 - bilag 10spm. 55-73
Menupunkt B 118 - bilag 11spm. 74-75
Menupunkt B 118 - bilag 12Godkendt tidsplan i forbindelse med forsvarsudvalgets behandling af B 118
Menupunkt B 118 - bilag 13samrådsspm. om løfter, præsident, til statsministeren Kopi til udenrigsministeren
Menupunkt B 118 - bilag 14samrådsspm. B-C
Menupunkt B 118 - bilag 15Spm. om hvilket grundlag den norske og svenske regering afviste USA's beslutning om en militær afvæbning af Irak, til udenrigsministeren og forsvarsministeren
Menupunkt B 118 - bilag 16spm. 77-85
Menupunkt B 118 - bilag 17spm. 86-88
Menupunkt B 118 - bilag 18spm. 89-90
Menupunkt B 118 - bilag 19spm. 91-92
Menupunkt B 118 - bilag 20spm. 93-137
Menupunkt B 118 - bilag 21svar på spm. 2,4,11,64-67,79-85,108,110,133-134
Menupunkt B 118 - bilag 22svar på spm. 1,3,5-10,12-63,68-78,86-107,109,111-132,135-137
Menupunkt B 118 - bilag 23spm. 138-139
Menupunkt B 118 - bilag 24spm. 140-156
Menupunkt B 118 - bilag 25Samrådsspm. om FN-oragnisationerne har modtaget tilstræk- kelige midler til den humanitære indsats i forbindelse med militæraktionen mod irak, til udenrigsministeren og forsvars- ministeren
Menupunkt B 118 - bilag 26Spm. om fremsendelse af ordlyden af Kofi Annan's advarsel imod militær aktion uden enighed i Sikkerhedsrådet, til udenrigsministeren og forsvarsministeren
Menupunkt B 118 - bilag 27spm. 158-167
Menupunkt B 118 - bilag 281. udkast til betænkning
Menupunkt B 118 - bilag 29spm. 168-175
Menupunkt B 118 - bilag 30svar på spm. 145-149,161
Menupunkt B 118 - bilag 31Udenrigsministerens talepapir i forbindelse med samråds- spørgsmål D om humanitær indsats i Irak
Menupunkt B 118 - bilag 32Spm. om affyring af Scud-missiler mod Kuwait, til udenrigsministeren og forsvarsministeren
Menupunkt B 118 - bilag 33Spm. om reaktivering af FN-resolution 678 og 687, til udenrigsministeren og forsvarsministeren
Menupunkt B 118 - bilag 34spm. 178-179
Menupunkt B 118 - bilag 35Betænkning afgivet den 20. marts 2003
Menupunkt B 118 - bilag 36svar på spm. 73,138-144,150-160,162-174,176-179,175
Menupunkt B 118 - bilag 37spm. 180-181
Menupunkt B 118 - bilag 38svar på spm. 180-181
Menupunkt B 118 - bilag 39Korrigeret svar på spm. 21 om, hvilke beviser der findes for, at Irak besidder masseødelæggelsesvåben, til udenrigsministeren og forsvarsministeren
Menupunkt B 118 - bilag 40Supplerende svar på Spm. 21 om, hvilke beviser der findes for, at Irak besidder masseødelæggelsesvåben, til udenrigsministeren og forsvarsministeren