B 48 (som vedtaget): Forslag til folketingsbeslutning om afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø.

Vedtaget af Folketinget ved 2. (sidste) behandling den 13. marts 2003

Folketingsbeslutning

om afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø

 

Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen fremmer afviklingen (dekommissioneringen) af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø hurtigst muligt i regi af den selvstændige virksomhed Dansk Dekommissionering, sådan at arealerne af de nukleare tilsynsmyndigheder kan frigives til ubegrænset brug inden for en tidshorisont på op til 20 år.

Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen samtidig med afviklingen (dekommissioneringen) påbegynder udarbejdelsen af et beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald.