Menupunkt B 48 - bilag 1Høringssvar samt høringsnotat, fra videnskabsministeren
Menupunkt B 48 - bilag 2Meddelelse om afholdelse af teknisk gennemgang af forslaget den 15/1-03
Menupunkt B 48 - bilag 3spm. 1-6
Menupunkt B 48 - bilag 4Henvendelse af 26/1-03, fra Hans Hagen, Roskilde
Menupunkt B 48 - bilag 5Spm. om kommentar til henvendelse af 26/1-03 fra Hans Hagen, Roskilde, til videnskabsministeren
Menupunkt B 48 - bilag 6svar på spm. 1-6
Menupunkt B 48 - bilag 7Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget
Menupunkt B 48 - bilag 8Tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget
Menupunkt B 48 - bilag 9spm. 8-9
Menupunkt B 48 - bilag 10Svar på spm. om kommentar til henvendelse af 26/1-03 fra Hans Hagen, Roskilde, fra videnskabsministeren
Menupunkt B 48 - bilag 11spm. 10-12
Menupunkt B 48 - bilag 12svar på spm. 8-9
Menupunkt B 48 - bilag 131. udkast til betænkning
Menupunkt B 48 - bilag 14svar på spm. 10-12
Menupunkt B 48 - bilag 152. udkast til betænkning
Menupunkt B 48 - bilag 16Betænkning afgivet den 26. februar 2003