Spm. nr. S 2020

Til forsvarsministeren (17/2 03) af:

Villy Søvndal (SF):

»Hvilke civile og militære anlæg, stationer, installationer, funktioner og lignende har USA i Grønland udover Thule-basen?«

Svar (25/2 03)

Forsvarsministeren (Svend Aage Jensby):

Thule-basen er det eneste tilbageværende amerikanske forsvarsområde i Grønland. Uden for Thule-basen reguleres evt. amerikansk benyttelse af dansk/grønlandske civile og militære anlæg, stationer og installationer af bestemmelserne i forsvarsaftalen af 1951 og en række hertil knyttede tillægsaftaler, herunder især aftalen af 13. marts 1991 mellem USA og Danmark (inklusive det grønlandske hjemmestyre) om bl.a. brug af Søndre Strømfjord/Kangerlussuaq og Kulusuk flyveplads.

Amerikansk militær aktivitet uden for Thule-basen er i dag hovedsagligt knyttet til New York Air National Guard 109th Airlift Wing’s (NYANG) løsning af lufttransportopgaver til og fra indlandsisen fra Kangerlussuaq Lufthavn.

Lufttransport under ekstreme kuldeforhold kræver en særlig ekspertise, som skal øves og vedligeholdes. NYANG gennemfører derfor årligt tolv ugers træning i perioden ultimo marts til medio august i Grønland. I øvelsesperioderne har NYANG stationeret to til fire C-130 fly og ca. 50-60 mand ved Søndre Strømfjord luftfartsanlæg.

NYANG benytter til deres aktiviteter følgende områder: Raven 150 mil sydøst for Kangerlussuaq (3 træhytter), Camp Summit på indlandsisens højeste punkt 440 mil nordøst for Kangerlussuaq (forskningsstation bestående af træhus og telte) og North GRIP 560 mil nordøst for Kangerlussuaq (forskningsstation for is, som hovedsagelig består af træ og teltdug).

Den afmærkede islandingsbane Raven er NYANG’s primære træningsfacilitet for at øve skilandingsoperationer. Der er udelukkende tale om logistisk og flyteknisk træning. Der trænes ikke i våbenbrug. I træningsperioden er Raven bemandet med to kontraktansatte amerikanere, der vedligeholder islandingsbanen med indfløjet ingeniørmateriel. I forbindelse med træningen ved Raven gennemføres endvidere en »Maintenance Aircraft Recovery Kool School« for flybesætninger og deres støttepersonel.

Der gennemføres til stadighed videnskabelig forskning i Grønland med vægt på klima- og miljøforskning. Al amerikansk forskning i Grønland godkendes og koordineres af Dansk Polar Center, som er en selvstændig institution under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. En af opgaverne er at give dansk og grønlandsk forskning de bedste muligheder i samarbejde med de amerikanske forskningsinstitutioner. Det er endvidere et led i sagsbehandlingen af enhver ansøgning, at Dansk Polar Center hører Grønlands Hjemmestyre. Forsvarskommandoen har et tæt samarbejde med Dansk Polar Center, hvorigennem Forsvarskommandoen også får kendskab til eventuel igangværende amerikanske forskningsaktivitet.

I 2002 har den primære videnskabelige lufttransportopgave for NYANG været for National Science Foundation og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser på Camp Summit og North Grip.