Spm. nr. S 1600

Til udenrigsministeren (14/1 04) af:

Villy Søvndal (SF):

»Er det rigtigt, som det fremgår af Information den 14. januar 2004, at Udenrigsministeriet ikke kan redegøre for, hvornår og til hvilket formål Danmark lånte Saddam Hussein et beløb på 30.8 millioner dollars?«

Svar (26/1 04)

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Det omtalte beløb stammer ikke som Information hævder fra et langfristet lån, men fra eksportkreditter. Beløbet i dollars og kroner divergerer pga. svingninger i valutakursen.

Eksport Kredit Fonden oplyser at Iraks gæld til Danmark andrager omkring 220 mio. kr. inklusiv renter og eksportørernes selvrisiko. Gælden vedrører manglende betaling på eksportforretninger, som er dækket under 39 kortfristede eksportkreditgarantier udstedt i perioden 1979 til maj 1990.

Det drejer sig om manglende betalinger på tre større sager (64,6 mio. kr. til Cowi Consult i forbindelse med et vejbyggeri, 8,5 mio. kr. til ATLAS Danmark vedr. eksport af køleudstyr og 5,4 mio. kr. til FLS vedr. eksport af udstyr til cementfabrikker) samt 36 mindre eksportforretninger vedr. bl.a. landbrugsmaskiner og fødevarer.