Spm. nr. S 1601

Til udenrigsministeren (14/1 04) af:

Villy Søvndal (SF):

»Finder udenrigsministeren det forsvarligt, at en dansk regering låner 30.8 mio. dollars til en krigsførende nation som Irak, uden at regeringen kan redegøre for endsige erindre, hvornår lånet bevilges, og til hvilket formål det bevilges?«

Svar (26/1 04)

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Det henvises til spørgsmål S 1600.