Spm. nr. S 1747

Til udenrigsministeren (22/1 04) af:

Villy Søvndal (SF):

»Hvad har udenrigsministeren gjort for at sikre, at dansk eksport til tvivlsomme regimer ikke ender i voldsomme gældsposter?«

Begrundelse

Udenrigsministeriet oplyser ifølge Information 16. januar 2004, at Irak i 1992 havde en gæld på 30,8 mio. dollars til Danmark, som Danmark nu vil eftergive.

Svar (4/2 04)

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Udstedelse af eksportkreditter sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning og efter en konkret vurdering inden for rammerne af retningslinier, som aftales mellem de vestlige lande i OECD.