Spm. nr. S 1748

Til udenrigsministeren (22/1 04) af:

Villy Søvndal (SF):

»Hvilke andre dele af Danmarks eksport til tvivlsomme regimer har udviklet sig så katastrofalt, som den til Irak?«

Begrundelse

Der henvises til begrundelsen for spørgsmål nr. S 1747.

Svar (4/2 04)

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

I henhold til lovgivningen kan eksportkreditter udstedes til alle lande, som på tidspunktet for garantigivningen er kreditværdige, med mindre der foreligger handelssanktioner.

Af årsberetninger fra EKR/Danmarks Erhvervsfond fremgår det hvilke lande, der har udestående eksportkreditgæld til Danmark. De udeståender, det drejer sig om, stammer tilbage fra gældskrisen fra begyndelsen af 1980’erne, hvor en række lande ikke var i stand til at tilbagebetale udstedte eksportkreditter til vestlige kreditorlande, herunder Danmark. De fleste af debitorlandene har indgået aftaler med Danmark og andre kreditorlande i Parisklubben om tilbagebetaling af gælden - typisk strækker tilbagebetalingen sig over en periode på op til 25 år. Danmark har deltaget i internationalt aftalte gældseftergivelser for nogle af disse lande.