Spm. nr. S 1749

Til udenrigsministeren (22/1 04) af:

Villy Søvndal (SF):

»Vil udenrigsministeren henset til, at Udenrigsministeriet ifølge Information den 16. januar 2004 oplyser, at Danmark i 1992 anmeldte et samlet tilgodehavende på 30,8 mio. dollars til Parisklubben, og det er det beløb, som Danmark nu er parat til at afstå for at hjælpe med genopbygningen af det nye Irak, oplyse den reelle størrelse af denne gæld i danske nutidskroner, når der tages hensyn til rentetilskrivning?«

Svar (4/2 04)

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Iraks gæld til Danmark vedrørende erstatningsudbetalinger på 39 eksportkreditter er på knapt 110 mio. kr., eksklusiv renter.

Den samlede gæld blev af Eksport Kredit Fonden pr. 30. juni 2003 inklusiv renter mv. anslået til 30,8 mio. dollars. Den endelige opgørelse af beløbet beror – jf. almindelig praksis - på de forhandlinger, der til sin tid skal finde sted mellem debitor og kreditor.

I øvrigt henvises til besvarelse af spørgsmål S 1600.