Spm. nr. S 3253

Til statsministeren (14/4 04) af:

Villy Søvndal (SF):

»Hvad er regeringens principielle syn på lejesoldater?«

Svar (3/5 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Udenrigsministeriet har oplyst følgende, hvilket jeg kan henholde mig til:

»Regeringen tager afstand fra brug af lejesoldater i en hvilken som helst væbnet konflikt. Det internationale samfund har defineret kategorien »lejesoldater« i Tillægsprotokol I af 1977 til Genève-konventionerne af 1949, artikel 47, stk. 2, hvorefter:

»En lejesoldat er enhver person, der

a) lokalt eller i udlandet er specielt hvervet med henblik på at deltage i kamphandlinger under en væbnet konflikt;

b) rent faktisk tager direkte del i kamphandlingerne;

c) er motiveret til at deltage i kamphandlingerne i alt væsentligt ud fra ønsket om at opnå personlig vinding, og som af eller på vegne af en stridende Part rent faktisk har fået tilsagn om et betydelig vederlag, der væsentligt overstiger det, der udloves eller betales til kombattanter med tilsvarende rang og funktion i den pågældende parts væbnede styrker;

d) hverken er statsborger hos en stridende Part eller bosiddende i et territorium, der kontrolleres af en stridende Part;

e) ikke er medlem af en stridende Parts væbnede styrker, og

f) ikke er blevet udsendt af en Stat, der ikke deltager i konflikten, til tjenstlige opgaver som medlem af dennes væbnede styrker.«

Det internationale samfund har endvidere i Tillægsprotokol I klart taget afstand fra anvendelsen og legitimiteten af lejesoldater, idet det i artikel 47, stk. 1, fastslås, at »en lejesoldat er ikke berettiget til status som kombattant eller krigsfange«. Lejesoldater har dermed ikke samme beskyttelse efter krigens love som regulære soldater. Danmark har ratificeret Tillægsprotokol I og er dermed forpligtet af protokollens bestemmelser.«