Forrige

Fjerde næstformand (Margrete Auken):
Jeg har nu følgende otte skrevet op, og jeg vil lige nævne dem, så vi er sikre på, at vi har fået alle med: Hr. Helge Adam Møller, hr. Ulrik Kragh, fru Pia Kjærsgaard, fru Hanne Severinsen, fru Pia Christmas-Møller, hr. Troels Lund Poulsen, hr. Jens Rohde og hr. Jesper Langballe.

Næste