Menupunkt Ændringsforslag, fra justitsministeren
Menupunkt Ændringsforslag, fra justitsministeren
Menupunkt 1. udkast til betænkning
Menupunkt 2. udkast til betænkning
Menupunkt Betænkning afgivet den 21. maj 2002
Menupunkt Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 27. maj 2002