Forrige

Søren Søndergaard (EL):
Da Enhedslistens ordfører på området, fru Line Barfod, ikke er til stede, skal jeg oplæse følgende:
     Omskæring af piger er en uacceptabel og modbydelig lemlæstelse, som ikke på nogen måde kan forsvares.
      Regeringens arbejdsgruppe om omskæring har konkluderet, at den oplysende indsats, der blev sat i gang i Danmark for nogle år siden, har virket. Jeg håber, ministeren vil bekræfte, at der sættes penge af til at fortsætte det oplysningsarbejde mod omskæring, der har fungeret i flere år, men som stoppede, da regeringen ikke ville forny bevillingen.
     Omskæring er et problem i en række afrikanske lande, og Danmark bør gøre sin del af indsatsen mod denne alvorlige mishandling. Indsatsen handler først og fremmest om oplysning og støtte til de piger og kvinder, der aktivt arbejder mod omskæring. Jeg vil derfor også spørge ministeren, hvad regeringen konkret vil gøre for at støtte projekter i afrikanske lande, f.eks. det projekt, som STS har i Somalia.
     Det er også vigtigt at lægge pres på regeringerne i de lande, hvor omskæring forekommer, og derfor vil vi i Enhedslisten gerne opfordre justitsministeren til at arbejde for at skærpe de internationale konventioner på dette område, så alle lande forpligter sig til at straffe omskæring, uanset hvor den har fundet sted. Jeg håber, ministeren vil bekræfte, at hun vil gå ind i et sådant internationalt arbejde.
     Der har ikke på noget tidspunkt været tvivl om, at omskæring er strafbart i Danmark. Det er vold at skære i børn. Nu har Justitsministeriet så alligevel foreslået at indsætte en særbestemmelse i straffelovens § 245 a om omskæring af piger. Det er vigtigt for os at understrege, at dette ikke medfører, at omskæring af drenge er lovligt, som også Røde Kors-repræsentanten i Jurisdiktionsudvalget gør opmærksom på. Ligesom vi siger, at man ikke må slå sine børn, siger vi også, at man ikke må skære i børn, når det ikke er sundhedsfagligt begrundet.
     Vi mener ikke, at man skal bruge politi og fængsel som det første redskab i forhold til denne type overgreb mod børn, men vi mener, at det skal indgå i oplysningsarbejdet, at man ikke må begå overgreb mod sine børn, uanset hvad begrundelsen er.
     Under udvalgsarbejdet ønsker vi nærmere at få belyst og diskuteret henholdsvis ministerens forslag til at ændre reglerne om dobbelt strafbarhed og Gorm Toftegaard Nielsens forslag i mindretalsudtalelsen fra Jurisdiktionsudvalget om i stedet at understrege, at forældre har omsorgspligt for deres børn også i udlandet og derfor kan straffes for overgreb mod børnene.

Næste