Menupunkt L 67 - bilag 1Tentativ køreplan for udvalgets arbejde med lovforslaget
Menupunkt L 67 - bilag 2Samrådsspm. om økonomiske overvejelser, til beskæftigelsesministeren
Menupunkt L 67 - bilag 3Spm. om FerieFondens kommentarer til lovforslaget samt en redegørelse for fondens planer, til beskæftigelsesministeren
Menupunkt L 67 - bilag 4Henvendelse af 22/2-02 fra FTF
Menupunkt L 67 - bilag 5Spm. om kommentar til henvendelse af 22/2-02 fra FTF, til beskæftigelsesministeren
Menupunkt L 67 - bilag 6Svar på spm. om FerieFondens kommentarer til lovforslaget samt en redegørelse for fondens planer, fra
Menupunkt L 67 - bilag 7Udkast til betænkning
Menupunkt L 67 - bilag 8Svar på spm. om kommentar til henvendelse af 22/2-02 fra FTF, fra beskæftigelsesministeren
Menupunkt L 67 - bilag 9Ændringsforslag fra beskæftigelsesministeren
Menupunkt L 67 - bilag 10Talepapir vedrørende samrådsspørgsmål A-C
Menupunkt L 67 - bilag 112. udkast til betænkning
Menupunkt L 67 - bilag 12Spm. om feriefondens mulighed for at uddele midler, til beskæftigelsesministeren
Menupunkt L 67 - bilag 13Betænkning
Menupunkt L 67 - bilag 14Udkast til tillægsbetænkning
Menupunkt L 67 - bilag 15Svar på spm. om feriefondens mulighed for at uddele midler, fra beskæftigelsesministeren
Menupunkt L 67 - bilag 16Samrådsspm. om udkast til forslag, til beskæftigelsesministeren
Menupunkt L 67 - bilag 17Tillægsbetænkning
Menupunkt L 67 - bilag 18Udkast til tilføjelse til tillægsbetænkning
Menupunkt L 67 - bilag 19Tilføjelse til tillægsbetænkning
Menupunkt L 67 - bilag 20Talepapir vedrørende samrådsspørgsmål D-E