Menupunkt L 42 - bilag 1Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
Menupunkt L 42 - bilag 2Høringssvar, fra skatteministeren
Menupunkt L 42 - bilag 3Orientering om korrespondance mellem Maersk Medical og Skatteministeren
Menupunkt L 42 - bilag 5Høringssvar, fra skatteministeren
Menupunkt L 42 - bilag 6Meddelelse om tidspunkt for betænkningsafgivelse og frist for spørgsmål m.v.
Menupunkt L 42 - bilag 7Henvendelse af 17/11-02 fra B&G Kommunikation A/S
Menupunkt L 42 - bilag 8Spm. om kompensation for affaldsafgift ved strandrensning, til skatteministeren
Menupunkt L 42 - bilag 91. udkast til betænkning
Menupunkt L 42 - bilag 10Henvendelse af 20/11-02 fra WUPPI A/S
Menupunkt L 42 - bilag 11Spm. om teknisk bistand til udformning af ændringsforslag, til skatteministeren
Menupunkt L 42 - bilag 12Svar på spm. om kompensation for affaldsafgift ved strandrensning, fra skatteministeren
Menupunkt L 42 - bilag 13spm. 3-12
Menupunkt L 42 - bilag 14Ændringsforslag, fra skatteministeren
Menupunkt L 42 - bilag 15Supplerende høringssvar og kommentar, fra skatteministeren
Menupunkt L 42 - bilag 16Svar på spm. om teknisk bistand til udformning af ændringsforslag, fra skatteministeren
Menupunkt L 42 - bilag 17svar på spm. 3-12
Menupunkt L 42 - bilag 192. udkast til betænkning
Menupunkt L 42 - bilag 20Kommentar fra skatteministeren til henvendelse af 17/11-02 fra WUPPI A/S
Menupunkt L 42 - bilag 21Uddybning af høringssvar fra Oliebranchens Fællesrepræsentation , samt ministerens kommentarer hertil
Menupunkt L 42 - bilag 22Meddelelse om udskydelse af betænkningsafgivelse
Menupunkt L 42 - bilag 233. udkast til betænkning
Menupunkt L 42 - bilag 24Betænkning afgivet den 28. november 2002