Menupunkt L 64 - bilag 1Kopi af svar på spm. 28 om omkostninger i f.m. fritvalgsgaranti på ventelisteområdet, fra indenrigs- og sundhedsministeren
Menupunkt L 64 - bilag 2Køreplan for behandlingen af lovforslaget
Menupunkt L 64 - bilag 3Spm. om, hvorvidt ventelistepuljer rettet mod sygehusene gør ventelisterne kortere, til indenrigs- og sundhedsministeren
Menupunkt L 64 - bilag 4Henvendelse af 13/2-02 fra Muskelsvindfonden m.fl.
Menupunkt L 64 - bilag 5Høringssvar
Menupunkt L 64 - bilag 6Spm. om udvikling af DRG-systemet, til indenrigs- og sundhedsministeren
Menupunkt L 64 - bilag 7Spm. om, hvorvidt privathospitaler kan varetage opgaver for det offentlige sundhedsvæsen, hvis deres priser ligger højere
Menupunkt L 64 - bilag 8Spm. om, hvorvidt det særlige tilskud til foreningsejede behandlingssteder bibeholdes i 2003 og de efterfølgende år, til
Menupunkt L 64 - bilag 9Spm. om at ændre beløbsrammen for de foreningsejede specialsygehuse, til indenrigs- og sundhedsministeren
Menupunkt L 64 - bilag 10Henvendelse af 25/2-02 fra Gigtforeningen
Menupunkt L 64 - bilag 11Spm. om kommentar til henvendelse af 25/2-02 fra Gigtforeningen, til indenrigs- og sundhedsministeren
Menupunkt L 64 - bilag 12Svar på spm. om, hvorvidt ventelistepuljer rettet mod sygehusene gør ventelisterne kortere, fra indenrigs- og
Menupunkt L 64 - bilag 13Svar på spm. om udvikling af DRG-systemet, fra indenrigs- og sundhedsministeren
Menupunkt L 64 - bilag 14Svar på spm. om, hvorvidt privathospitaler kan varetage opgaver for det offentlige sundhedsvæsen, hvis deres priser
Menupunkt L 64 - bilag 15Svar på spm. om, hvorvidt det særlige tilskud til foreningsejede behandlingssteder bibeholdes i 2003 og de
Menupunkt L 64 - bilag 16Svar på spm. om at ændre beløbsrammen for de foreningsejede specialsygehuse, fra indenrigs- og sundhedsministeren
Menupunkt L 64 - bilag 171. udkast til betænkning
Menupunkt L 64 - bilag 18Svar på spm. om kommentar til henvendelse af 25/2-02 fra Gigtforeningen, fra indenrigs- og sundhedsministeren
Menupunkt L 64 - bilag 19Kopi af svar stillet af FIU om, hvilke krav amter/sygehuse skal opfylde for at få del i bevillingen, fra indenrigs- og
Menupunkt L 64 - bilag 20Spm. om ændring af ikrafttrædelsestidspunkt, til indenrigs- og sundhedsministeren
Menupunkt L 64 - bilag 21Spm. om kommentar til artikel fra Danmarks Amtsråd, nr. 3, feb. 2002 "Hurtigere behandling over hele landet", til
Menupunkt L 64 - bilag 22Svar på spm. om ændring af ikrafttrædelsestidspunkt, fra indenrigs- og sundhedsministeren
Menupunkt L 64 - bilag 23Svar på spm. om kommentar til artikel fra Danmarks Amtsråd, nr. 3, feb. 2002 "Hurtigere behandling over hele landet", fra
Menupunkt L 64 - bilag 24Ændringsforslag til 2. behandling
Menupunkt L 64 - bilag 25Betænkning