Menupunkt L 159 - bilag 1Høringssvar samt høringsnotat fra justitsministeren
Menupunkt L 159 - bilag 2Tidsplan over behandling af lovforslaget
Menupunkt L 159 - bilag 3spm. 1-15
Menupunkt L 159 - bilag 4Svar på spm. S 2231 om hvor længe kan man tilbageholdes af politiet for sin egen sikkerheds skyld, fra justitsministeren
Menupunkt L 159 - bilag 5Henvendelse af 16/4-04 fra Hans Jørgen Jensen, Nærum
Menupunkt L 159 - bilag 6Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/4-04 fra Hans Jørgen Jensen, Nærum, til justitsministeren
Menupunkt L 159 - bilag 7Spm. om hvad ministeren kan oplyse om status på opfølgningen af brev fra Amtsrådsforeningen til amtsråd m.fl. vedrørende mulige alternativer til anbringelsen af berusede personer i politiets detentioner (vedlagt), til justitsministeren
Menupunkt L 159 - bilag 8svar på spm. 1-15
Menupunkt L 159 - bilag 91. udkast til betænkning
Menupunkt L 159 - bilag 10svar på spm. 16-17
Menupunkt L 159 - bilag 11Spm. om kommentar til artikel: "Visitation uden mistanke - et retspolitisk skråplan" af ph.d. Lars Holmberg, Københavns Universitet, Lov & Ret, 2004, til justitsministeren
Menupunkt L 159 - bilag 122. udkast til betænkning
Menupunkt L 159 - bilag 13Spm. om forslaget om udvidet visitationsbeføjelse, til justitsministeren
Menupunkt L 159 - bilag 14svar på spm. 18-19
Menupunkt L 159 - bilag 15Betænkning afgivet den 13/5-04